mapa strony   |   kontakt   |

Finansowanie inwestycji.

05.09.2012, 14:39

W dniu 18-07-2012 departament Europejskiego Banku Inwestycyjnego odpowiedzialny za przygotowanie kompletnego wniosku kredytowego wraz z niezbędnymi dokumentami przekazał materiały do Zarządu Banku. W dniu 25-07-2012 roku Zarząd EBI wstępnie zaakceptował finansowanie. Kolejny etap to przygotowanie dokumentów zabezpieczających kredyt opartych o umowę przewozową i umowę wsparcia. Wstępny projekt dokumentacji przygotowuje EBI. Termin na uzgodnienia został wyznaczony przez bank do końca września br., tak aby ostateczna decyzja Rady Dyrektorów Banku mogła zapaść do dnia 05-10-2012 r.

W dniu 24-08-2012 otrzymaliśmy informację o przystąpieniu Banku PeKaO S.A. w Warszawie do finansowania projektu. Obecnie kończymy prace nad dokumentami zabezpieczającymi emisję obligacji, które prowadzone były przy współudziale Skarbnika Miasta Bydgoszczy. PeKaO S.A. zobowiązało się do złożenia wiążącej oferty do 07-09-2012 r. Jeśli termin ten zostanie dotrzymany, Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o.o. wystąpi do Rady Miasta Bydgoszczy o akceptację umowy wsparcia dla finansowania projektu.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 302
Opublikował: Magdalena Topolewska
Publikacja dnia: 05.09.2012, 14:39
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl