mapa strony   |   kontakt   |

Ocena inicjatywy JASPERS.

12.04.2012, 13:40

Zaktualizowana wersja Studium Wykonalności wykonana została zgodnie z umową i odebrana w całości dnia 14-07-2011 roku. Ostateczna wersja dokumentu przekazana została do oceny specjalistom inicjatywy JASPERS w celu uzyskania noty potwierdzającej zasadność realizacji inwestycji. W drugim półroczu 2011 roku odbyło się szereg spotkań uszczegóławiających informacje zawarte w Studium Wykonalności.
Uzyskanie pozytywnej oceny inicjatywy JASPERS dla realizowanego przez spółkę projektu wymagało wprowadzenia korekty do modelu finansowego, która wpłynęła na planowany poziom rekompensaty za świadczenie usług transportu publicznego i spowodowała konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bydgoszczy. Podstawowym zabezpieczeniem dla zewnętrznego finansowania inwestycji jest umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji tramwajowej na terenie miasta Bydgoszcz, której opracowanie zlecono zewnętrznej kancelarii prawnej. Uzgodnienia dotyczące jej treści konsultowane są na bieżąco z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz inicjatywą JASPERS. Dodatkowym zabezpieczeniem dla banku ma być tzw. „umowa wsparcia” zwarta trójstronnie pomiędzy Bankiem, Prezydentem Miasta Bydgoszczy oraz Tramwaj Fordon Sp. z o.o. wymagająca dla swej ważności Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy. Treść tej umowy negocjowana będzie po uzyskaniu wstępnej pozytywnej decyzji kredytowej.
Dnia 6-04-2012 roku, w formie projektu ostatecznej treści noty, uzyskaliśmy pozytywną oceną inicjatywy JASPERS potwierdzającą zasadność realizacji inwestycji.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 269
Opublikował: Magdalena Topolewska
Publikacja dnia: 12.04.2012, 13:40
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl