mapa strony   |   kontakt   |

Prace projektowe - odstąpienie od umowy.

13.09.2011, 13:21

Dnia 12-09-2011 roku Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o.o. Uchwałą nr 1/VI/2011 odstąpił od umów zawartych z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy.

Odstąpiono:

  1. od umowy Nr 1/TF/2009 z dnia 09.12.2009r., zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,

przedmiotem której jest:
„Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”
w części dotyczącej:
Etapu 2- dotyczącego wykonania projektu budowlanego i opracowań związanych, którego termin wykonania został określony do dnia 09.06.2011r.
oraz
w części dotyczącej:
Etapu 3- dotyczącego wykonania projektów wykonawczych, decyzji administracyjnych i pozostałych opracowań, którego termin wykonania został określony do dnia 09.12.2011r.

  1. od umowy nr Nr 2/TF/2011 z dnia 16.03.2011r., zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania dodatkowego o zamówienie publiczne, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, przedmiotem której jest:

„Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”
w części dotyczącej:
Etapu 2- dotyczącego wykonania projektu budowlanego i opracowań związanych, którego termin wykonania został określony do dnia 09.06.2011r.
oraz
w części dotyczącej:
Etapu 3- dotyczącego wykonania projektów wykonawczych, decyzji administracyjnych i pozostałych opracowań, którego termin wykonania został określony do dnia 09.12.2011r.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 311
Opublikował: Magdalena Topolewska
Publikacja dnia: 13.09.2011, 13:21
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl